Новая книга о Смядово.

Новая книга о Смядово.

Тодор Андонов разказва „Приказка за Смядово”

Името на Тодор Андонов е познато, както сред цялата общност в гр. Смядово, така
и в Шуменско, а дори и в цяла България. Напълно основателно можем да конкретизираме
неговото присъствие в живота на града като открояващо се – и като завладяващ
радиоводещ, и като вълнуващ писател.
„Приказка за Смядово” е поредната прекрасна книга на Тодор Андонов. Прекрасна
и вълнуваща. Книгата е увлекателна и интригуваща, което я прави и изключително
приятна за четене. Тя омайва читателя и той нетърпеливо разгръща страница след
страница. Това заслужено се отдава на сладкодумния автор, на неговите красноречиви
разкази – не само тук, в този труд, но и винаги, когато имаш възможността да се срещнеш
и да общуваш с него. Т. Андонов очарова със своята любознателност и познания, с
вдъхновението на своите повествования. А те, било за Смядово или не, винаги са
пленителни, оригинални и пораждащи интерес. Писателят очарова като творческо
присъствие и дарование, в резултат от което се раждат и такива възхитителни образци
като настоящата книга за Смядово.
Още от първите страници се долавя особеното вълнение, с което се споделя
историята на града. В случая е подходено определено многостранно – представят се факти
от археологическите проучвания за селището до нашето съвремие. Въздействащо е
споделено историческото развитие на Смядово и особеностите на географското му
разположение. Реализирано е проучване за произхода името на града, представяне
особеностите в строежа и архитектурата на смядовската къща. Отразени са отличителни
смядовски обичаи и хорà. С изключителен интерес читателят ще се запознае и със
смядовската традиционна носия – с нейните характерности при мъжете и жените. Не е
пропуснат и разказът за смядовските светилища през годините – духовни и светски:
храмове, училища, читалище, както и разгръщането на социалния живот в града. В
подкрепа на цялостното вълнуващо представяне са и удачно подбраните фотоси,
документиращи местния бит, култура и развитие.
Задачата, която си е поставил Т. Андонов – да напише историята на Смядово – е
реализирана удивително. Това е достоен поклон, който той отдава на любимия си град по
случай отбелязването на 50-годишнината от обявяването на Смядово за град. Авторът
доказва за пореден път своя писателски талант и качествата си на сладкодумен разказвач.
Изхождайки от позицията на читател, както и като човек, докоснал се до
изключителните творчески умения на автора, отдавам заслужени адмирации на
увлекателното издание. Вярвам, че неговият прочит ще достави истинско удоволствие на
читателската аудитория. Чрез реализираното представяне историята на гр. Смядово тази
книга, авторът и неговият талант са достойни за уважение.
С особено вълнение и искреност искам да пожелая нови творчески успехи на
твореца, реализирани в духа на неговото творческо амплоа.
Да пребъде трудът и талантът ти, уважаеми писателю!
доц. д-р Тодорка Малчева
+5
21:23
RSS
08:45
Прочла статью — отзыв о книге Тодора Андонова «Приказка за Смядово» и пришла к мнению, что книга должна быть очень интересной об истории, культуре и традициях города, если получила такой достойный отклик от Михаила Александрова!
С удовольствием поздравляю уважаемого автора и рецензента с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, успехов, нового творческого взлёта!