Верни приятели

Верни приятели
Описание книги:
Това е римувана приказка предназначена за деца от 3 – до 7 годишна възраст разказваща за трепетите и вълнението на горските деца прекрачващи прага на детската градина за да открият своите първи приятели, преодолявайки страха от напускането на дома.
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-3-%D0%B4%D0%BE-7-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-350033289008396/?modal=admin_todo_tour

https://www.youtube.com/watch?v=UksqjDmoZEk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=aB3pFjiktpo&t=25s
Автор книги:
Миглена Хаджипенчева
RSS